Bảng mẫu dự toán chi phí xây dựng nhà ở

Bảng mẫu dự toán chi phí xây dựng nhà ở giúp bạn tiến hành lập kế hoạch ngân sách, đảm bảo kiểm chi phí và hạn chế các phát sinh trong quá trình xây dựng nhà.

Vấn đề chi phí là một trong những mối quan tâm hàng đầu khi gia chủ có nhu cầu xây dựng nhà ở, chính vì thế tầm quan trọng của việc lập kế hoạch cũng như dự toán chi tiết các hạng mục là bước vô cùng quan trọng. Tuy nhiên nhiều người do xây nhà lần đầu hay không có kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng thường không biết lập bảng kê chi tiết các hạng mục cần thiết.

Bài viết này sẽ thực hiện một bảng mẫu danh sách các hạng mục cần có trong bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở gửi đến bạn đọc.

bang-du-toan-chi-phi-xay-dung-nha-o

bang-du-toan-chi-phi-xay-dung-nha-o-2

bang-du-toan-chi-phi-xay-dung-nha-o-3

bang-du-toan-chi-phi-xay-dung-nha-o-4

Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở

Sau khi hoàn tất bảng dự toán chi phí trên đây bạn sẽ biết được chi phí cần có cho quá trình xây dựng, nếu làm việc với một đơn vị nhà thầu nào đó, họ sẽ có bản kê chi tiết hơn gửi đến bạn. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý có một số nhà thầu sử dụng phương thức liệt kê hàng loại hạng mục để “tung hoả mù” nhằm làm gia chủ bối rối để đẩy giá và nâng cao lợi nhuận. Bạn cần là người đầu tư sáng suốt, hãy yêu cầu nhà thầu đưa ra một mức giá sau cùng và cam kết không phát sinh khi quá trình thi công diễn ra. Mọi điều khoản về nghĩa vụ, quyền lợi giữa 2 bên cần được liệt kê cụ thể trong hợp đồng.

Leave a Reply